Wat is ACT?
ACT uitgelegd.

Academy for Community and Talent, ACT!

BLIJF NIET STIL ZITTEN: ACT!

ACT betekent niet alleen “Academy for Community and Talent”, maar ook: niet stilzitten, gewoon doen!

ACT is een zelfvoorzienend, open innovatie lab waarin leren en onderzoek hand in hand gaan. In ACT komen studenten (vo, mbo, hbo), docenten, coaches, ondernemers en onderzoekers bij elkaar. Door te kiezen voor een aanpak die aansluit bij de persoonlijke leerbehoefte van de student in relatie tot zijn/haar omgeving onderzoeken we hoe onderwijs beter kan aansluiten bij een groep jonge mensen voor wie het huidige systeem niet passend is. Dat doen we met positieve doelstellingen en in partnerschap met bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. We bieden jongeren gepersonaliseerde, flexibele leerroutes die aansluiten bij hun kwaliteiten en hun ambities. We durven te experimenteren maar garanderen kwaliteit door samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen en het ministerie van OCW. Kortom: een open innovatielab met onderwijs in nieuwe vormen waarbij we uit gaan van de leerling zelf. Dat werkt op het snijvlak van school, werk en samenleving.

Maar het is tegelijk ook een smeltkroes: een publieke plek waar iedereen welkom is, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Iedereen komt hier om te leren, ongeacht leeftijd of niveau. We zoeken naar wat werkt en maken dit met onderzoek overdraagbaar voor andere onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt.

WAT LEVERT HET OP?

Dit is wat wij verwachten te bereiken:

- Onderwijs: een wederkerig scholings- en onderzoeksconcept met sociaal maatschappelijke impact. Meer jonge mensen krijgen onderwijs dat past bij hun talent en ontwikkelbehoeftes en mogelijkheden.

- Innovatie: een structureel netwerk tussen onderwijspartners binnen een maatschappelijke context in aansluiting met lokale organisaties die actief met jongeren werken. Sociaal maatschappelijke impact in de wijk waarin ACT staat. Een kweekvijver voor bijzonder talent en een podium voor diverse activiteiten in of vanuit de wijk.

- Onderzoek: nieuwe perspectieven, geborgd met onderzoek, over hoe leven, leren en werken elkaar versterken. Bewezen resultaten worden geïmplementeerd bij de betrokken partnerinstellingen.

© 2019